• Wijziging innen contributie: belangrijke mededeling voor alle leden van MMC Weert

  4 jun 2024 Beheerder
 • Contributie inning vanaf heden door NIKKI.

  Het bestuur van MMC Weert heeft onlangs besloten om te professionaliseren en is voor de inning van
  de contributie een samenwerkingsverband aangegaan met het bedrijf Nikki. Voor meer informatie over
  Nikki, kunt u een gaan naar hun website: www.nikki.nl

  Degene die om welke reden ook hun contributie over seizoen 2023-2024 nog niet hebben
  betaald krijgen op zeer korte termijn voor deze betaling alsnog een e-mail van Nikki.

  Nikki start nadien met de inning van de contributie voor het seizoen 2024–2025 in augustus.
  Dit betekent dat Nikki uw contributie via het NIKKI-systeem gaat verwerken.

  U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen.
  Ook is het mogelijk om de contributie in 10 maandelijkse termijnen te voldoen. Bij betaling van de
  contributie in maandelijkse termijnen worden servicekosten in rekening gebracht. Wanneer u de
  contributie liever in één keer wenst te voldoen, vervallen deze servicekosten.

  U ontvangt de eerste e-mail met daarin de iDEAL betaallink eind augustus voor de betaling van de
  eerste termijn van de contributie van het seizoen 2024-2025 die verdeeld wordt over de maandelijkse
  termijnen.

  Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL betaal link
  om uw betaling te vergemakkelijken voor de daarop volgende termijnen.

  Tevens zit is deze eerste e-mail ook een iDeal betaallink om de betaling in één keer te voldoen,
  waardoor de servicekosten van Nikki automatisch komen te vervallen.

  Wanneer u geen bericht van Nikki heeft ontvangen, verzoeken wij u e-mail te sturen aan:
  contributie@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens ( naam lid, postadres,
  e-mailadres en telefoonnummer ) mee en laat in uw e-mail duidelijk weten van welke vereniging u lid
  bent, omdat Nikki voor meerdere sportverenigingen de inning van de contributie verzorgt.

  Servicekosten termijnbetalingen:
  Bij betaling in 10 maandelijkse termijnen bedragen de servicekosten 10 % van uw contributie met een
  maximum van 19,00 euro per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in
  maandelijkse termijnen betaalt.

  Vergoedingen via derden:
  Wanneer u gebruik maakt van een ( gemeentelijke ) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u
  deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in
  werking te stellen. Indien u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens Nikki hiervan op de
  hoogte te stellen. Wanneer deze vergoeding is ontvangen zal Nikki eventueel contact met u opnemen
  wanneer nog een restant bedrag blijft open staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan Nikki te
  voldoen.

  Let op !!

  1. Indien gewenst kunt u op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van Nikki..
  Informeer hiernaar per e-mail op: contributie@nikki.nl

  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van Nikki.
  Alle vragen en verzoeken omtrent betaling van de contributie kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3. MMC Weert kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, we zullen u moeten
  doorverwijzen naar Nikki.

  4. Nikki heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te
  schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en Nikki als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
  Nikki gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van
  onze club met elkaar bewaken. De contributie is namelijk een heel belangrijk onderdeel voor het
  bestaan van onze club.

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes voor het komende voetbal seizoen.