• Waarden & Normen

  Wanneer je lid wordt van MMC Weert zal je ook bondslid worden van de KNVB. Voor alle leden en vrijwilligers van MMC Weert gelden de volgende Spelregels en Gedragsregels: Voetballen is voor mij een hobby. En dat wil ik graag zo houden!

  Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik mij ook aan de onderstaande afspraken houden:

  1. Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles. Ik accepteer dus dat winnen én verliezen onderdeel van het spel is.
  2. Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.
  3. Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
  4. Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, opstelling, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.
  5. Bij onbehoorlijk gedrag tijdens of na een wedstrijd of training zoals b.v. intimidaties, iemand opzettelijk verwonden, grof taalgebruik, discriminerende uitlatingen of ander fysiek of verbaal geweld (ook op ‘social media’ zoals Facebook, Twittere.d.), accepteer ik de disciplinaire maatregel van de trainer/leider, coördinator en/of het bestuur.
  6. Gemaakte afspraken over gebruik van sport kleding en verzorging van sportkleding volg ik conform de opgestelde richtlijnen op.
  7. Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.
  8. Ik zal mijn ouders erop wijzen zich op positieve wijze langs de lijn te gedragen.
  9. Ik, en indien ik jonger ben dan 16 jaar mijn ouders/verzorgers, zijn bekend met het Huishoudelijk Reglement ‘Notitie Vrijwilligersbeleid’ (zoals dit ook op de website is terug te vinden), waarbij er verwacht wordt om een vrijwilligerstaak per gezin uit te voeren.
  10. Bij het zonder (geldige) reden niet afmelden, of niet tijdig aanwezig zijn voor vertrek, of voor een thuiswedstrijd, krijg ik een onvoorwaardelijke schorsing.
  11. Het niet voldoen aan contributieverplichtingen betekent dat ik niet mag voetballen.
  12. Als het sportpark gesloten is, kom ik niet op de velden. Van diefstal, vernielingen, evenals schuldig zijn aan vechtpartijen wordt aangifte gedaan bij de politie.