• Vrijwilligers MMC

  Aanleiding
  Onze vereniging is de laatste jaren qua leden en teams behoorlijk gegroeid. Niet alleen merken we dat aan het feit dat we de grenzen van onze accommodatie hebben bereikt, maar ook aan het feit dat het elk jaar weer lastig is om voldoende vrijwilligers ‘aan te trekken' om alle benodigde taken en rollen te kunnen invullen. Dit laatste resulteert er veelal in dat we regelmatig een extra beroep moeten doen op onze reeds actieve vrijwilligers.

  MMC Weert kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers vormen het hart én de motor van de vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn bij onze vereniging.

  MMC Weert streeft ernaar om het voetballen bij onze vereniging aantrekkelijk en, voor zover mogelijk, voor iedereen bereikbaar te maken. De groei van de vereniging en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk, is het voor de vereniging noodzaak om tot verbetering en optimalisering van het vrijwilligerswerk te komen om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende vrijwilligers. Vrijwilligers die nodig zijn om een gezond voortbestaan van onze vereniging te kunnen borgen.

  Doel
  Het doel is, om meer leden en/of familie van onze leden te betrekken bij de vereniging voor het verrichten van vrijwilligerswerk en zo een solide basis te creëren voor de toekomst.
  Wij allemaal samen, zijn de vereniging.

  Middels een positief stimulerend verenigingsbeleid willen we in eerste instantie proberen om meer vrijwilligers te krijgen. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij/zij denkt aan te kunnen, in te vullen. Middels  individuele contacten en de website werft MMC Weert vrijwilligers, die om welke redenen dan ook, een binding hebben met onze mooie club.

  Is vrijwilligerswerk iets voor u ?  MMC Weert heeft veel vrijwilligers die professioneel en vakkundig invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te maken van deze groeiende groep mensen.
  Verder kan het vervullen van vrijwilligerswerk er ook voor zorgen dat u uw competenties vergroot. Vaak kunt u samen met andere deskundigen een rol vervullen.

  Mocht u iets willen betekenen bij de jeugd stuur dan een mail naar jeugdcommissie@mmcweert.nl , voor overige functies kunt u een mail sturen naar info@mmcweert.nl . Wij zullen dan spoedig contact opnemen. 

  Een vereniging waarin iedereen zich veilig voelt, staat voorop bij MMC Weert. En daarom heeft MMC Weert een aantal gedragregels opgesteld die door iedereen dienen te worden nageleefd. Naast deze gedragsregels zullen alle leiders en trainers die werken met minderjarigen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten kunnen overleggen. Op deze wijze willen we zo goed als mogelijk voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag bij MMC Weert zich voordoet.