Hoofdsponsor

Vrijwilligers

Aanleiding
Onze vereniging is de laatste jaren qua leden en teams behoorlijk gegroeid. Niet alleen merken we dat aan het feit dat we de grenzen van onze accommodatie hebben bereikt, maar ook aan het feit dat het elk jaar weer lastig is om voldoende vrijwilligers ‘aan te trekken' om alle benodigde taken en rollen te kunnen invullen. Dit laatste resulteert er veelal in dat we regelmatig een extra beroep moeten doen op onze reeds actieve vrijwilligers.

MMC Weert kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers vormen het hart én de motor van de vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn bij onze vereniging.

MMC Weert streeft ernaar om het voetballen bij onze vereniging aantrekkelijk en, voor zover mogelijk, voor iedereen bereikbaar te maken. De groei van de vereniging en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk, is het voor de vereniging noodzaak om tot verbetering en optimalisering van het vrijwilligerswerk te komen om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende vrijwilligers. Vrijwilligers die nodig zijn om een gezond voortbestaan van onze vereniging te kunnen borgen.

Doel
Het doel is, om meer leden en/of familie van onze leden te betrekken bij de vereniging voor het verrichten van vrijwilligerswerk en zo een solide basis te creëren voor de toekomst.
Wij allemaal samen, zijn de vereniging.

Back to Basics
Bekijk alvast eens de filmpjes van de KNVB “Back to Basics”. Deze korte filmpjes geven goed weer waarom wij een nieuw beleid voorstaan en wat onze visie is op wat we als vereniging willen zijn; een vereniging voor leden en door leden.

KNVB - Modern verenigingsbesturen: Back to Basics

KNVB - Sturen op verenigen: Back 2 basics 2

Zie ook de aparte vrijwilligerssite  https://vrijwilliger.mmcweert.nl/