• Beste spelers, ouders en verzorgers,

  Onderaan deze pagina vinden jullie de indeling van de jeugdteams voor het voetbalseizoen 2023 – 2024.

  Via deze weg willen wij graag kort uitleggen hoe de teamindelingen tot stand zijn gekomen.

   

  Technische commissie jeugd

  Zoals jullie weten is Shurell Wilson vanaf februari 2023 hoofd jeugd opleiding van MMC Weert. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van jeugdspelers en trainers. Bij de aanstelling van Shurell werd tevens een technische commissie jeugd samengesteld.

  Zoals jullie kunnen zien in onderstaand schema is de technische commissie jeugd onderverdeeld in diverse functies en is er ook afstemming met de jeugdcommissie.

  Teamindeling jeugdteams 2023/2024

  Samenstellen teams

  We streven ernaar om een juist evenwicht te vinden tussen prestatiedrang en recreatiebehoefte, waarbij we alle leden de kans willen geven om op hun eigen niveau te voetballen.

  De afgelopen maanden heeft de technische commissie jeugd hard gewerkt om de teamindeling samen te stellen voor het nieuwe seizoen. De technische commissie heeft alle teams geobserveerd tijdens trainingen en wedstrijden om een goed beeld te krijgen van al onze jeugdspelers. Tevens hebben ze aanvullende informatie ingewonnen bij de huidige trainers/leiders. De teamindelingen vallen onder de (eind) verantwoordelijkheid van de hoofd jeugd opleiding tevens voorzitter van de technische commissie jeugd.

  De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel seizoen. Het aantal leden per leeftijdscategorie in combinatie met de teamgrootte geeft feitelijk het aantal teams dat we per categorie kunnen vormen. Als het aantal teams zijn bepaald, worden de teams samengesteld met spelers op basis van o.a. leeftijd, niveau, ambitie en sociale kenmerken.

  Dispensatie

  Per leeftijdscategorie mogen maximaal 3 ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd mag overigens wel; een jongere speler vervroegd in een hogere leeftijdscategorie plaatsen, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel. Ook spelen sociaal emotionele leeftijd een rol.

  MMC Weert probeert in basis alle spelers in hun eigen leeftijdsklasse in te delen en bij hoge uitzondering zal er gekeken worden of iemand aangemeld kan worden als dispensatiespeler.

  Vragen

  Hoewel sommige spelers teleurgesteld kunnen zijn als ze niet bij een bepaald team worden ingedeeld, leert de ervaring ons dat deze teleurstelling snel verdwijnt. De spelers voelen zich al snel thuis in hun nieuwe team.

  Mocht er onverhoopt iemand ontbreken in de teamindeling, neem dan direct contact op per email met de jeugdcommissie. Mochten er naar aanleiding van deze teamindeling onverhoopt nog vragen zijn, stuur dan vóór 25 juni 2023 een e-mail naar jeugdcommissie@mmcweert.nl . Vermeld hierin duidelijk naam, naam van de speler, mobiel nummer en uiteraard vraag of opmerking.

  Persoonlijke (telefonische) berichten, apps of e-mails naar de jeugdleiders/trainers of jeugdbestuur-/technische commissieleden worden niet in behandeling genomen.

  Indelingen klaar en nu…?

  De indelingen zijn gemaakt, de teams zullen bij de KNVB worden ingeschreven voor het volgende seizoen. Ook dienen wij aan te geven op welk tijdstip wij onze thuiswedstrijden willen spelen. Hierbij houden we altijd rekening met het gegeven dat er tussen de teams geschoven kan worden met spelers, mocht dat nodig zijn. We trachten om ieder team op waarde in te schatten en ze op het eigen niveau in te delen. Wij kunnen er echter niets aan doen dat er nog steeds verenigingen zijn die hun teams te laag indelen en daardoor makkelijk kampioen kunnen worden.

  Overzicht teams

  Hierbij het overzicht van de teamindeling 2023/2024. TEAMINDELING JEUGDTEAMS 2023-2024

  Vakantie

  Gisteren werd het seizoen afgesloten met een fantastische zonnige afsluitdag. Er zullen vanaf deze week ook geen trainingen meer zijn. De afgelopen dagen heeft iedereen ook zijn spullen ingeleverd. Mocht je dit nog niet gedaan hebben er is nog één kans om je spullen in te leveren op zaterdag 24 juni 2023.

  Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe. De trainingen zullen aan het eind van de zomervakantie weer beginnen. Hou daarom onze internetsite in de gaten voor het laatste nieuws.

  Met sportieve groet,

  Namens de technische commissie en de jeugdcommissie MMC Weert.