• Beste spelers, ouders en verzorgers,

  De eerste wedstrijden van het nieuwe voetbalseizoen zijn weer gestart. Sommige teams hebben al een mooie overwinning behaald en andere teams moeten nog even wachten op hun eerste overwinning, maar we zien dat er hard wordt getraind en dat jullie in de wedstrijden goed jullie best doen.

  De afgelopen dagen hebben de hoofd jeugd opleiding en enkele coördinatoren diverse telefoontjes en berichtjes ontvangen van ouders over hun zoon of dochter. Ze hadden graag gezien dat hun zoon of dochter per direct naar een andere team overgeplaatst zou worden.

  Hoewel sommige spelers teleurgesteld zijn, omdat zij niet in een bepaald team zijn ingedeeld, leert de ervaring ons dat deze teleurstelling verdwijnt naarmate de competitie bezig is. De spelers hebben tijd nog om te wennen aan nieuwe teamgenoten en de overgang van bijvoorbeeld klein naar groot veld.

  Wij snappen dat soms dit gevoel speelt bij spelers of ouders om dan overplaatsing te vragen naar een ander team, maar het samenstellen van teams is een heel proces waarbij je niet zomaar kan wisselen van team.

  Daarnaast zitten momenteel alle jeugdteams vol en is er momenteel een ledenstop voor jeugdspelers. Nieuwe aanmeldingen zullen op een wachtlijst worden gezet.

  In het bericht van de teamindelingen staat ook uitgelegd hoe de indeling tot stand is gekomen. Teamindeling jeugdteams 2023/2024 | MMC Weert

  Doorstromen selectieteams

  Er is één uitzondering bij doorschuiven van spelers en dit gebeurd als selectieteams (JO19-1, JO17-1 etc.) te weinig spelers hebben door bijvoorbeeld langdurige blessures. Er zullen dan spelers van lagere (selectie)teams gaan doorschuiven naar hogere teams. Dit zal altijd in overleg gaan met de trainer, coördinator en jeugd hoofd opleidingen.

  Herindelen teams competitie

  We hebben afgelopen weken ook vragen gekregen van spelers en ouders over het feit dat teams te hoog ingedeeld zouden zijn in de competitie. We hebben hierover contact gehad met de KNVB en herindelen doet de KNVB niet op eigen verzoek. Na drie speelrondes zal er door de KNVB gekeken worden naar de uitslagen. Bij extreme gevallen zal er gekeken worden naar mogelijkheden tot herindelen van een team.

  Herindelen is alleen mogelijk wanneer er voldoende aanbod is in de regio.

  Contact

  Wij willen jullie verzoeken om niet rechtstreeks contact op te nemen met coördinatoren of de hoofd jeugd opleidingen. Mochten jullie vragen hebben dan kan er een mail gestuurd worden naar jeugdcommissie@mmcweert.nl .

  Vermeld hier duidelijk naam, naam van speler, mobiel nummer en uiteraard de vraag of opmerking. Vanuit de jeugdcommissie zal de mail in behandeling worden genomen.

  Wij hopen dat door deze uitleg jullie meer inzicht hebben gekregen hoe bepaalde zaken tot stand zijn gekomen.

  Met vriendelijke groeten

  Jeugdcommissie MMC Weert

   

  MMC Weert in ontwikkeling