Hoofdsponsor

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2019

Donderdag 24 oktober 2019 is er in de kantine van MMC Weert weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang van deze vergadering is 21:30 uur. Alle leden van MMC Weert worden uitgenodigd voor deze vergadering.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Presentatie toekomstige kantineplannen.
 4. Notulen van de algemene ledenvergaderingen van 25 oktober 2018 (Gepubliceerd in de MMC Weert Koerier, Jaargang 57, No.2, oktober 2019).
 5. Jaarverslag 2018-2019 secretaris (Gepubliceerd in de MMC Weert Koerier, Jaargang 57, No.2, oktober 2019).
 6. Presentatie financieel verslag penningmeester (vanaf 20.30 uur liggen de verslagen ter inzage in de kantine).
 7. Verslag kascommissie 2018-2019.
 8. Verkiezing leden kascommissie seizoen 2019-2020.
 9. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020.
 10. Jaarverslag jeugdafdeling; presentatie Jeugdafdeling (Gepubliceerd in de MMC Weert Koerier, Jaargang 57, No.2, oktober 2019).
 11. Jaarverslag APC (Gepubliceerd in de MMC Weert Koerier, Jaargang 57, No.2, oktober 2019).
 12. Bestuursverkiezing MMC Weert.
 13. Mededelingen.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting vergadering.
Meer Bestuur...
 • Lees meer
  Eindejaarswens MMC Weert
  24 december 2018
  MMC Weert wenst al haar leden prettige Kerstdagen en een gezond, sportief en heel succesvol 2019 !
 • Lees meer
  Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert
  10 december 2018
  De Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert is op zondag 6 januari 2019 (aanvang 14:00 uur).
 • Lees meer
  Ronny Czornyj gaat na 2 seizoenen MMC Weert verlaten
  16 november 2018
  Ronny Czornyj zal, na twee jaar hoofdtrainer te zijn geweest van de selectie van MMC Weert, aan het einde...