Hoofdsponsor

Uitbreiding Bestuurskamer

Vanaf de start van het nieuwe seizoen 2018-2019 kunnen we gebruik maken van onze vernieuwde bestuurskamer. Dit alles is te danken aan de welwillendheid van onze ereleden Anton Jacobs en Rene Koppen die bereid waren om de aanpassing van onze bestuurskamer mogelijk te maken.
 
Wat betekent die aanpassing?
Na de aanbouw van de overkapping was het niet meer goed mogelijk om vanuit de bestuurskamer het hoofdveld in ogenschouw te kunnen nemen.
Daarom wordt de huidige dakkapel afgebroken en komt er een nieuwe dakkapel, die zover naar voren wordt geplaatst dat vanuit de bestuurskamer de wedstrijden op het hoofdveld gevolgd kunnen worden. Daarnaast zal er een deur in komen zodat we ook gemakkelijker op het platdak kunnen komen. 
Dit alles maakt het mogelijk voor onze gasten en eventuele sponsoren om de thuiswedstrijden ook vanuit de bestuurskamer te kunnen volgen.
 
Anton Jacobs (Woon Totaaladvies) is de initiatiefnemer en ook de hoofdsponsor van dit project. Het bedrag, dat we budgettair tekort kwamen om alles te kunnen realiseren is gesponsord door Rene Koppen (Koppen Bouw). Verder ook een woord van dank aan Patrick Kdich (PK Installatietechniek) die de installatie voor zijn rekening heeft genomen.
 
Kortom een mooie uitbreiding van ons complex, waarmee we weer voor de dag kunnen komen.
 
Ton Langers
Voorzitter MMC Weert

Meer Bestuur...
 • Lees meer
  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2019
  8 oktober 2019
  Alle leden van MMC Weert worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering 2019.
 • Lees meer
  Eindejaarswens MMC Weert
  24 december 2018
  MMC Weert wenst al haar leden prettige Kerstdagen en een gezond, sportief en heel succesvol 2019 !
 • Lees meer
  Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert
  10 december 2018
  De Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert is op zondag 6 januari 2019 (aanvang 14:00 uur).