Hoofdsponsor

Algemene ledenvergadering 2018

Donderdag 25 oktober 2018 is er in de kantine van MMC Weert weer de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang van deze vergadering is 21:30 uur. Alle leden van MMC Weert worden uitgenodigd voor deze vergadering.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergaderingen van 26 oktober 2017 (zie MMC Weert Koerier)
 4. Jaarverslag 2017-2018 secretaris (zie MMC Weert Koerier)
 5. Presentatie financieel verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie 2017-2018
 7. Verkiezing leden kascommissie seizoen 2018-2019
 8. Vaststellen contributie seizoen 2018-2019
 9. Jaarverslag jeugdafdeling; presentatie Jeugdafdeling (zie MMC Weert Koerier)
 10. Jaarverslag APC (zie MMC Weert Koerier)
 11. Bestuursverkiezing MMC Weert
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Voor verdere informatie en de diverse verslagen verwijzen we naar de MMC Koerier van oktober 2018 (jaargang 56 nummer 2).

Meer Bestuur...
 • Lees meer
  Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2019
  8 oktober 2019
  Alle leden van MMC Weert worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering 2019.
 • Lees meer
  Eindejaarswens MMC Weert
  24 december 2018
  MMC Weert wenst al haar leden prettige Kerstdagen en een gezond, sportief en heel succesvol 2019 !
 • Lees meer
  Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert
  10 december 2018
  De Nieuwjaarsreceptie van MMC Weert is op zondag 6 januari 2019 (aanvang 14:00 uur).