Hoofdsponsor

Aanmelden

Wil je lid worden van MMC Weert ?
Dat kan !

Door de aanmeldingsprocedure op deze site te doorlopen meld je je aan als aspirant lid. Binnen de vereniging wordt nu bekeken of er plaats is een van onze teams in jouwleeftijdscategorie.

Als er ruimte in een geschikt team beschikbaar is zal de aanmelding verder worden vervolgd. Een eventuele overschrijving van een andere vereniging wordt in gang gezet. Als aan alle formaliteiten is voldaan wordt je definitief lid van MMC Weert en ben je tevens KNVB bondslid. Als het aanmeldingsproces volledig is afgerond zul je via e-mail een bevestiging van inschrijving ontvangen. Vanaf dat moment ben je speelgerechtigd voor MMC Weert.

Mocht er geen plaats zijn om je in een team te plaatsen, dan zul je hierover per e-mail worden geïnformeerd. Je hebt dan de keuze om op de wachtlijst geplaatst te worden (zodat je bij een vrijkomende plek alsnog geplaatst kunt worden) of om je aanmelding te laten vervallen.

Je kunt je ook aanmelden als niet-spelend lid bij MMC Weert. Na het doorlopen van de aanmeldingsprocedure ben je meteen lid van MMC Weert en wordt je tevens KNVB bondslid.

Het lidmaatschapsseizoen van MMC Weert loopt jaarlijks van 1 juli tot 30 juni.
Contributie is verschuldigd voor het hele seizoen en dient te worden voldaan voor aanvang van het nieuwe seizoen !!!
Bij tussentijdse aanmelding dient de verschuldigde contributie voor het lopende seizoen te worden voldaan bij aanmelding.

Voor MMC Weert gelden voor het seizoen 2021 - 2022 de volgende contributiebedragen:

Senioren € 179,-
Junioren (O19, O17, O15) € 136,-
Pupillen (O13, O11, O9) € 120,-
Niet-spelende leden € 48,-

Contributiebetaling bij MMC Weert vindt plaats via automatische incasso. De machtigingsgegevens en goedkeuring voor de automatische incasso dienen te worden verstrekt tijdens de aanmeldingsprocedure.

Heb je nog vragen voordat je je wilt aanmelden, neem dan contact op met de ledenadministratie van MMC Weert door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@mmcweert.nl

Wil je je aanmelden, klik dan op de onderstaande groene button om het aanmeldingsproces te starten. Je wordt dan doorgelinkt naar het aanmeldingsformulier dat is ontwikkeld door de KNVB.

TOELICHTING
Door gebruik te maken van dit aanmeldformulier wordt het verwerken van nieuwe aanmeldingen in Sportlink Club eenvoudiger. Nieuwe leden kunnen direct zelf hun gegevens invullen waardoor de registratie eenvoudiger verloopt en de kans op fouten in het registratieproces voor de verenigingen kleiner is. Daarnaast voldoet een aanmelding via dit digitale formulier aan de AVG-richtlijnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er na aanmelding van kinderen tot 16 jaar een mail verzonden wordt aan hun ouders/verzorgers voor goedkeuring. Meer informatie over dit digitale aanmeldingsformulier kun je lezen op de website van de KNVB.

 

Algemene info(*) Verplicht

Type LidmaatschapWil je spelend lid worden dan hebben we nog een paar vragen en enkele aanvullende gegevens van jou nodig:

Is een ander gezinslid al lid bij MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Heb jij, het nieuwe lid, voorheen bij MMC of een andere vereniging gevoetbald?

Ja Nee

Indien ja,

Heb je een voorkeur om te gaan spelen bij een bepaal team van MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Geef in het kort aan waarom je lid wilt worden van MMC Weert

Is een ander gezinslid al lid bij MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Geef in het kort aan waarom je lid wilt worden van MMC Weert

Spel en Gedragsregels

Wanneer je lid wordt van MMC Weert zul je ook bondslid worden van de KNVB. Voor alle leden en vrijwilligers van MMC Weert gelden de volgende Spelregels en Gedragsregels:

Voetballen is voor mij een hobby. En dat wil ik graag zo houden! Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik mij ook aan de onderstaande afspraken houden:

 • Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles. Ik accepteer dus dat winnen en verliezen onderdeel van het spel is.
 • Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.
 • Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
 • Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, opstelling, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.
 • Bij onbehoorlijk gedrag tijdens of na een wedstrijd of training zoals b.v. intimidaties, iemand opzettelijk verwonden, grof taalgebruik, discriminerende uitlatingen of ander fysiek of verbaal geweld (ook op "social media" zoals Facebook, Twitter e.d.), accepteer ik de disciplinaire maatregel van de trainer/leider, coordinator en/of het bestuur.
 • Gemaakte afspraken over gebruik van sport kleding en verzorging van sportkleding volg ik conform de opgestelde richtlijnen op.
 • Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.
 • Als kind, zal ik mijn ouders erop wijzen zich op positieve wijze langs de lijn te gedragen.
 • Ik, en indien ik jonger ben dan 16 jaar mijn ouders/verzorgers, zijn bekend met het Huishoudelijk Reglement "Notitie Vrijwilligersbeleid" (zoals dit ook op de website is terug te vinden), waarbij er verwacht wordt om een vrijwilligerstaak per gezin uit te voeren.
 • Bij het zonder (geldige) reden niet afmelden, of niet tijdig aanwezig zijn voor vertrek, of voor een thuiswedstrijd, krijg ik een onvoorwaardelijke schorsing.
 • Het niet voldoen aan contributieverplichtingen betekent dat ik niet mag voetballen.
 • Als het sportpark gesloten is, kom ik niet op de velden. Van diefstal, vernielingen, evenals schuldig zijn aan vechtpartijen wordt aangifte gedaan bij de politie.
Ik heb bovenstaande gedrags- en spelregels gelezen en accepteer deze.

Machtiging

Doorlopende machting

Naam: MMC Weert (Moesel Megacles Combinatie Weert)

Straat: Fuutstraat 4

Woonplaats: 6005 JZ WEERT

IBAN: NL 56 RABO 0166 9673 78

Incassant ID: NL07ZZZ401752960000


Door ondertekening van dit formulier geeft u MMC Weert toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven in relatie tot het MMC Weert lidmaatschap. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MMC Weert.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Bevestigen

Het lidmaatschap zal per e-mail worden bevestigd. De (resterende) contributie zal middels automatische incasso worden geïnd. De coördinator / leider van het team zal contact zal contact opnemen over de trainingstijden, wedstrijden en andere zaken.

MMC Weert is aangesloten bij de KNVB. Conform de reglementen van de KNVB worden de verstrekte gegevens opgenomen in de ledenadministratie van MMC Weert en de voetbalbond.

Door het invullen van onderstaande gegevens en bevestigen middels de knop AANMELDING BEVESTIGEN, wordt verklaard dat alle voorgaande informatie naar waarheid is ingevuld en wordt nogmaals de op de vorige pagina afgegeven machtiging voor automatische incasso bevestigd.

Het lidmaatschap zal per e-mail worden bevestigd. De (resterende) contributie zal middels automatische incasso worden geïnd.

MMC Weert is aangesloten bij de KNVB. Conform de reglementen van de KNVB worden de verstrekte gegevens opgenomen in de ledenadministratie van MMC Weert en de voetbalbond.

Door het invullen van onderstaande gegevens en bevestigen middels de knop AANMELDING BEVESTIGEN, wordt verklaard dat alle voorgaande informatie naar waarheid is ingevuld en wordt nogmaals de op de vorige pagina afgegeven machtiging voor automatische incasso bevestigd.

Bedankt voor je aanmelding als spelend lid.

Je hebt je nu aangemeld als kandidaat-spelend lid bij MMC Weert.

Wij nemen je aanvraag in behandeling.

Zodra er duidelijkheid is over mogelijke plaatsing in een team, zal er per e-mail contact met je worden opgenomen.

Pas daarna zul je definitief als spelend lid bij MMC Weert worden geregistreerd.

Bedankt voor je aanmelding als kandidaat-niet-spelend lid.

Je hebt je aangemeld als niet-spelend lid bij MMC Weert.

Wij nemen je aanvraag in behandeling en zullen per e-mail contact opnemen voor de verdere afhandeling.

Pas daarna zul je definitief als niet-spelend lid bij MMC Weert worden geregistreerd.