Hoofdsponsor

Aanmelden

Wil je lid worden van MMC Weert ?
Dat kan !

Door de aanmeldingsprocedure op deze site te doorlopen meld je je aan als aspirant lid. Binnen de vereniging wordt nu bekeken of er plaats is een van onze teams in jouw leeftijdscategorie. Als er ruimte in een geschikt team beschikbaar is zal er contact worden opgenomen om de aanmelding verder op te volgen. Een eventuele overschrijving van een andere vereniging kan dan ook in gang gezet worden. Zo wordt je definitief lid van MMC Weert en KNVB bondslid.

Mocht er geen plaats zijn om je meteen in een team te plaatsen, dan zul je hierover ook geïnformeerd worden. Je hebt dan de keuze om op de wachtlijst geplaatst te worden (zodat je bij een vrijkomende plek alsnog geplaatst kunt worden) of om je aanmelding te laten vervallen.

Je kunt je ook aanmelden als niet-spelend lid bij MMC Weert. Na het doorlopen van de aanmeldingsprocedure ben je meteen lid van MMC Weert en wordt je tevens KNVB bondslid.

Door MMC Weert gelden voor het seizoen 2017 - 2018 de volgende contributiebedragen:

Senioren € 147,-
Junioren (O19, O17, O15) € 111,-
Pupillen (O13, O11, O9) € 98,-
Niet-spelende leden € 39,-

Contributie is verschuldigd voor het gehele seizoen. Het seizoen 2016-2017 loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Contributiebetaling bij MMC Weert vindt plaats via automatische incasso. Wanneer je definitief geaccepteerd bent als lid van MMC Weert, zal er een machtigingsformulier ter ondertekening worden toegestuurd. Bij aanmelding gedurende het lopende seizoen dient de verschuldigde contributie voor der rest van het seizoen eenmalig via een overschrijving betaald te worden.

Heb je nog vragen voordat je je wilt aanmelden, neem dan contact op met de MMC Weert ledenadministratie door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@mmcweert.nl

Klik op onderstaande button om het aanmeldingsproces te starten.

Algemene info(*) Verplicht

Type LidmaatschapWil je spelend lid worden dan hebben we nog een paar vragen en enkele aanvullende gegevens van jou nodig:

Is een ander gezinslid al lid bij MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Heb jij, het nieuwe lid, de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald?

Ja Nee

Indien ja,

Heb je een voorkeur om te gaan spelen bij een bepaal team van MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Geef in het kort aan waarom je lid wilt worden van MMC Weert

Is een ander gezinslid al lid bij MMC Weert?

Ja Nee

Indien ja,

Geef in het kort aan waarom je lid wilt worden van MMC Weert

Spel en Gedragsregels

Wanneer je lid wordt van MMC Weert zul je ook bondslid worden van de KNVB. Voor alle leden en vrijwilligers van MMC Weert gelden de volgende Spelregels en Gedragsregels:

Voetballen is voor mij een hobby. En dat wil ik graag zo houden! Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik mij ook aan de onderstaande afspraken houden:

 • Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles. Ik accepteer dus dat winnen en verliezen onderdeel van het spel is.
 • Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.
 • Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
 • Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, opstelling, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.
 • Bij onbehoorlijk gedrag tijdens of na een wedstrijd of training zoals b.v. intimidaties, iemand opzettelijk verwonden, grof taalgebruik, discriminerende uitlatingen of ander fysiek of verbaal geweld (ook op "social media" zoals Facebook, Twitter e.d.), accepteer ik de disciplinaire maatregel van de trainer/leider, coordinator en/of het bestuur.
 • Gemaakte afspraken over gebruik van sport kleding en verzorging van sportkleding volg ik conform de opgestelde richtlijnen op.
 • Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.
 • Als kind, zal ik mijn ouders erop wijzen zich op positieve wijze langs de lijn te gedragen.
 • Ik, en indien ik jonger ben dan 16 jaar mijn ouders/verzorgers, zijn bekend met het Huishoudelijk Reglement "Notitie Vrijwilligersbeleid" (zoals dit ook op de website is terug te vinden), waarbij er verwacht wordt om een vrijwilligerstaak per gezin uit te voeren.
 • Bij het zonder (geldige) reden niet afmelden, of niet tijdig aanwezig zijn voor vertrek, of voor een thuiswedstrijd, krijg ik een onvoorwaardelijke schorsing.
 • Het niet voldoen aan contributieverplichtingen betekent dat ik niet mag voetballen.
 • Als het sportpark gesloten is, kom ik niet op de velden. Van diefstal, vernielingen, evenals schuldig zijn aan vechtpartijen wordt aangifte gedaan bij de politie.
Ik heb bovenstaande gedrags- en spelregels gelezen en accepteer deze.

Bevestigen

Wanneer je definitief als lid wordt geaccepteerd van MMC Weert, zal er een machtigingsformulier voor automatische incasso van verschuldigde contributies ter ondertekening worden toegestuurd. Na ontvangst van de getekende machtiging zal de inschrijving als lid worden afgerond.
 
Je lidmaatschap zal per e-mail worden bevestigd. In deze bevestiging staan nog een aantal zaken  die je wellicht nog moet doen, zoals bijvoorbeeld het inleveren van een pasfoto of het via overschrijving betalen van de resterende contributie voor een lopend seizoen, waarna de coördinator / leider van je nieuwe team contact met je op zal nemen over de trainingstijden, wedstrijden en andere zaken.
 
MMC Weert is aangesloten bij de KNVB. Conform de reglementen van de KNVB worden de verstrekte gegevens opgenomen in de ledenadministratie van MMC Weert en de voetbalbond. Door het invullen van onderstaande gegevens en bevestigen middels de knop AANMELDING BEVESTIGEN, verklaar je alle voorgaande informatie naar waarheid te hebben ingevuld en geef je tevens toestemming de verstrekte pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.

Na afronding van de aanmelding zal er een machtigingsformulier voor automatische incasso van verschuldigde contributies ter ondertekening worden toegestuurd. Na ontvangst van de getekende machtiging zal de inschrijving als lid van MMC Weert en de KNVB worden afgerond.

MMC Weert is aangesloten bij de KNVB. Conform de reglementen van de KNVB worden de verstrekte gegevens opgenomen in de ledenadministratie van MMC Weert en de voetbalbond. Door het invullen van onderstaande gegevens en bevestigen middels de knop AANMELDING BEVESTIGEN, verklaar je alle voorgaande informatie naar waarheid te hebben ingevuld.

Bedankt voor je aanmelding als spelend lid.

Je hebt je nu aangemeld als kandidaat-spelend lid bij MMC Weert.

Wij nemen je aanvraag in behandeling.

Zodra er duidelijkheid is over mogelijke plaatsing in een team, zal er per e-mail contact met je worden opgenomen.

Pas daarna zul je definitief als spelend lid bij MMC Weert worden geregistreerd.

Bedankt voor je aanmelding als kandidaat-niet-spelend lid.

Je hebt je aangemeld als niet-spelend lid bij MMC Weert.

Wij nemen je aanvraag in behandeling en zullen per e-mail contact opnemen voor de verdere afhandeling.

Pas daarna zul je definitief als niet-spelend lid bij MMC Weert worden geregistreerd.